top of page
Google Chrome_2020-11-20 07-55-47@2x.jpg

O ŽEMY

Manifesto.

1. Ženské práva sú ľudské práva. Zaslúžia si korektnú celospoločenskú diskusiu postavenú na dátach a faktoch.
Diskusiu nezaťaženú zneužívaním na politické ani naboženské účely.

2. Nechceme, aby to bolo o nás bez nás. Požadujeme, aby v akejkoľvek diskusii, či televíznej debate týkajúcej sa práv žien,
bolo vyvážené zastúpenie žien a mužov.

3. Podporujeme rovnosť príležitostí a chceme aby takéto vzdelávajnie bolo pritomné pre naše dievčatá už od základnej školy.

4. Je na čase riešiť namiesto zástupných tém tie skutočne dôležité - pracovné príležitosti, mzdy,
vzdelávanie a zdravie nás, našich detí a rodičov, slobodu rozhodovania a úctu k demokracii.
My ženy už nebudeme ticho.

bottom of page