top of page

ČO MÁME SPOLOČNÉ S AMERIČANKAMI?

Keď sme sa už dnes dozvedeli, že USA si zvolili za svoju viceprezidentku 1. krát ženu, tak sme si povedali, že pridáme ešte jednu zaujímavú štatistiku, ktorú máme úplne rovnakú s americkými ženami.


Rovnako ako americké ženy, aj slovenské ženy obsadzujú skôr nízkopríjmové pozície. A teda zo všetkých poberateľov minimálnej mzdy, rovnako ako v USA, aj na Slovensku až DVE TRETINY sú práve ženy. Dve krajiny, ktoré majú rozdielny sociálny, zdravotný systém, ale aj rozdielny prístup k rodovej rovnosti zápasia s rovnakým problémom.


Dokým nová viceprezidentka je známa svojím pozitívnym a konštruktívnym postojom k rodovej rovnosti, slovenský minister práce je zas známy prezentovaním svojich FB statusov o svojom súkromí rovnako tiež.


Dámy držme si čapice a klobúky...

29 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page