top of page

ŽENA A JEJ POSLANIE...

PRIJMIME RADŠEJ KONEČNE PORIADNY PROGRAM OCHRANY ZDRAVIA A REPRODUKČNÝCH PRÁV ŽIEN A DIEVČAT, NEŽ UDEĽOVANIE OCENENIA “MATKA ROKA”…

V 1. priorite Akčného plánu rovnosti medzi mužmi a ženami - s názvom Žena a jej poslanie - sa dozvedáme zaujímavé veci z dielne ministerstva práce. Minister Krajniak si vytýčil 4 priority - a to podporiť a zmapovať výskum liečby neplodnosti, podporiť alternatívne formy rodičovstva, sprevádzať rodičov pri výchove a vzdelávaní detí odborníkmi a oceniť a podporiť materstvo cez finančnú podporu až po “spoločenské ocenenie”.


Žeby “Matka roka”?


Výsledkom má byť osvetová kampaň, rodičovské kurzy a celospoločenské ocenenie. Tiež máte zmiešané pocity, lebo ste sa nič nedozvedeli? Chýbajú nám aj štatistiky, ktoré by tieto opatrenia podporili…Dáta však nepoznáme a ani objem finančných zdrojov, ktoré plánuje ministerstvo minúť. Pritom je to tak jednoduché. Štatistiky má ministerstvo práce k dispozícii. A keď nie, tak od ministerstva zdravotníctva si ich vie vyžiadať. Aspoň prezistíme, ako bude fungovať spolupráca týchto zainteresovaných - veď reforma dlhodobej starostlivosti je na spadnutie. Máme ju aj v Pláne obnovy, ktorý sme poslali do Bruselu. Ale o tom niekedy inokedy.


Podľa poslednej správy Európskeho parlamentu z roku 2016 s názvom Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva má Slovenská republika zastaralú legislatívu ešte z roku 1996. Aj preto sme svedkami rôznych útokov na naše práva a slobody naposledy pri zákone o potratoch v NR SR.

A preto pánovi ministrovi navrhujeme nasledovné:

  1. Akútne je potrebné prijať nový program pre sexuálne a reprodukčné zdravie a práva so špecifikáciou nástrojov a zdrojov (finančné, ľudské, materiálne a iné). Áno, kľudne spolupracujte s ministerstvom zdravotníctva SR. Dosiahne sa vyššia kvalita výstupu.

  2. Rešpektujme však pritom názory WHO a OSN na túto tému a princíp sekulárneho štátu. Nie náboženské preferencie!

  3. Namiesto spoločenského ocenenia investujme verejné zdroje do sexuálnej výchovy a vzdelania našich dcér a synov - najmä v oblasti prevencie, tehotnosti a sexuálnej identity. Patríme medzi 8 štátov z EÚ 27, kde toto vzdelanie ešte stále nie je povinné.

  4. Okrem podpory a výskumu neplodnosti, podporme aj plánované rodičovstvo. Neignorujme túto oblasť.

  5. Súhlasíme s podporou alternatívnych foriem rodičovstva - osvojenie a pestúnstvo. Podpora však musí byť adresná a dieťa musí byť centrom pozornosti.

Skúste sa nad tým zamyslieť!


A ak sa bavíme o chýbajúcich ukazovateľoch a štatistikách, poďme sa nato pozrieť aj napr. takto:

  1. Pri opatrení ohľadom podpory a výskumu neplodnosti nás zaujímajú štatistiky, ktoré nám za posledných 10 rokov ukážu trend - ideálne pomerové ukazovatele - tak napr. podiel žien s diagnózou neplodnosti/počet všetkých pôrodov, podiel úspešných "in vintro" umelých oplodnení/počet všetkých pôrodov...

  2. Pri opatrení ohľadom pestúnstva a osvojenia si dieťaťa - podiel osvojených detí a podiel detí umiestnených do pestúnstva na Slovensku/celkový počet detí umiestnených v detských domovoch, či iných inštitucionalizovaných zariadeniach, ideálne geograficky po krajoch a ich vekové rozloženie.

  3. Opatrenie, ktoré hovorí o rodičovských kurzoch pre podporu individuality detí je tak všeobecné, že je veľmi ťažké zistiť, čo vlastne majú autori dokumentu na mysli. Ale ak to bude trochu viac vysvetlené - vieme s ukazovateľmi pomôcť.

  4. Podpora materstva - tu nás zaujíma prirodzený prírastok obyvateľstva, dojčenská úmrtnosť, stredná dĺžka pri narodení u mužov a žien, priemerný vek pri 1. pôrode, úhrnná pôrodnosť, atď. Môžeme pridať aj sociologické štatistiky, ako sú rozvodovosť a sobášnosť atď. Ale aj mnohé ďalšie.

Ej, takýmto spôsobom by bolo možné pripraviť reálny Akčný plán na báze dát a faktov v časti Žena a poslanie.


Držíme palce!

547 views0 comments
bottom of page