top of page

ROVNOSŤ NIE JE SLOVO


Je v nom veľká miera komplexity, ale zároveň aj jednoduchosti. Mame inú biológiu, to ale neznamená, že jeden je lepší ako druhý. Sme partneri a každý jednotlivec prináša do rovnice niečo nové, iné.


V našej domácnosti sme v mnohom protipóly. On sa odo mna učí trpezlivosť, ja od neho odkukávam odvahu pomenovať veci, s ktorými nesúhlasím. Povedat si čo chcem. On sa odo mňa učí, že nie každá výmena názorov musí byť so zvýšeným hlasom a ja sa od neho učím, že to že sa niekedy hádame neznamená, že sa nemáme radi.


V čom sme rovnakí, je vnímanie nášho vzťahu ako vzťahu dvoch rovnocenných silných partnerov, ktorí si vážia jeden druhého a spoločné hodnoty.


#women#equality#love#peace#balance#empowerment#trust


@ssicko@positivelyfive@zemy_2020@simonabubanova@veronikaostrihonova@mimaletovanec@pixelstopixels

76 views0 comments
bottom of page