top of page

SLOVENSKO NA CHVOSTE REBRÍČKA EÚ 28 V RODOVEJ ROVNOSTI!

Na 25. mieste 🙁


Pod rúškom koronakrízy akosi zapadol mediálnym prachom celý celučičký týždeň venovaný rodovej rovnosti v Európskom parlamente. Na Slovensku? Ani jeden článok, či zmienka o tom, že EIGE vydala svoj ďalší Gender Equality Index 2020 na záver týždňa plného diskusií o násilí páchanom na ženách, pri nových číslach o obchodovaní s bielym mäsom, ale aj o socio-ekonomickom postavení žien. Výsledky Slovenska tento rok znovu neprekvapili.Tento index, ktorý EIGE pripravuje pozostáva z 31 indikátorov a rozpisovať sa o nich môžeme v ďalších častiach a postoch, na ktoré budeme mať celý rok čas. Zhrňme si preto tie najdôležitejšie závery.


1. Oproti roku 2010 vzrástli príjmy žien a mužov totožne o 18%, avšak platový rozdiel medzi mužmi a ženami sa zmenšovať nedarí.


2. Podiel vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva sa zvyšuje tiež, pričom rozloženie medzi pohlaviami nám napovedá, že na Slovensku máme 22% vysokoškolsky vzdelaných žien, oproti 19% vysokoškolsky vzdelaných mužov. Zeny však zarábajú menej.


3. Oproti roku 2010 máme rovnaký počet žien vo vláde - t.j. 3, zvýšil sa len mierne počet žien v parlamente zo 17% na 21%. Za 10 rokov len minimálne zlepšenie. V Boarde Národnej banky Slovenska nie je žiadna žena a čo sa týka predstavenstiev veľkých firiem vrátane firiem kótovaných na burzách - rovnako tak žiadna výrazná zmena - nárast z 22% na 26%.


4. Rodový rozdiel pri vykonávaní neplatenej práce sa však zvyšuje. Ženy oproti mužom vykonávajú o hodinu viac neplatenej práce v domácnosti - či už starostlivosťou o deti, vnúčatá, ale aj ťažko postihnutých jednotlivcov. K tomu je ešte potrebné prirátať starostlivosť o samotnú domácnosť.


Na záver za @zemy_2020 môžeme konštatovať, že verejné politiky pre vyrovnávanie rodových rozdielov na Slovensku neboli dostatočne efektívne nato, aby slovenské ženy výraznejšie pocítili zlepšenie svojho socio-ekonomického postavenia.

84 views0 comments
bottom of page