top of page

ŽENY V POLITIKE V EÚ

Updated: Nov 16, 2020

SLOVENSKO "PREKVAPUJÚCO" NA CHVOSTE REBRÍČKA 🙈


Približne 100 rokov od prvých volieb v EÚ krajinách, v ktorých boli ženy zvolené do národných parlamentov a pár dní potom, čo boli médiami zverejnené výsledky amerických volieb a viceprezidentského postu sa s najväčšou pravdepodobnosťou ujme 1. krát žena - @kamalaharris - nielen @zemy_2020, ale aj @europeanparliament diskutoval v októbri o zastúpení žien vo verejnom a politickom živote.


O tom, že o zastúpení žien v politickom a verejnom živote by sme nemali pochybovať už ani minútu, hovoria známe štúdie od Harvardu až po Oxford. Otvorenou diskusiou nateraz ostáva, čo je ten najefektívnejší spôsob, ako ženy k takejto profesionálnej kariére motivovať a ako ich podporovat.


To, že na Slovensku tejto téme venujeme pomerne málo priestoru a času je pomerne známe. Diskutujeme o zástupných témach (interupcie), ktoré si na základe dát a faktov vôbec nevyžadujú našu pozornosť.


Na druhej strane venujeme málo pozornosti socio-ekonomickým témam, ktoré pod vplyvom COVID-19 z niektorých skupín obyvateľstva napr. osamelé matky vytvárajú ďalšie zraniteľné skupiny obyvateľstva. Pod rúškom koronakrízy významne rastie aj domáce násilie.


Ale i napriek tomu môžeme byť hrdé, že patríme medzi hŕstku krajín, ktoré majú na čele krajiny prezidentku @zuzana_caputova !


My, ženy, chceme skutočne cítiť, že sme kostrou spoločnosti a nechceme počuť už žiadne prázdne slová. Chceme reálne riešenia.

42 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page